Regulamin

Last Updated On: listopada, 2022

WPROWADZENIE

Societatea SC Euro Universal Maketing SRL, entitate juridică cu sediul in Valea Poienii, 17, Comănești, 605200, Bacău, Rumunia, cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J4/822/2018 și CUI RO39433433, în calitate de operator economic, dorește să vă informeze despre folosirea și acceptarea tuturor termenilor și warunki wyszczególnione poniżej.

Aby być właściwie poinformowanym o wszystkich warunkach korzystania z tej witryny, przejrzyj wszystkie informacje na tej stronie za każdym razem, gdy z niej korzystasz strony.

Niniejsze Ogólne Warunki określają warunki korzystania z witryny rulmentidevanzare.ro przez potencjalnych gości lub klientów. Uzyskując dostęp i przeglądając tę witrynę, w pełni akceptujesz warunki użytkowania opisane poniżej.

SC Euro Universal Maketing SRL ma prawo do jednostronnej zmiany lub aktualizacji warunków na stronie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia osób korzystających z tej witryny.

SC Euro Universal Maketing SRL nie może zagwarantować nieciągłego i nieprzerwanego korzystania z witryny. W Witrynie lub na serwerach mogą wystąpić błędy, defekty, wirusy lub inne szkodliwe zachowania, które powodują, że są one niedostępne. Tylko firma SC Euro Universal Maketing SRL może podjąć wszelkie środki w celu ograniczenia i wyeliminowania takich nieprzyjemnych zdarzeń w jak najkrótszym czasie.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia lub ograniczenia dostępu dowolnej osobie na stronie w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia i bez odpowiedzialności, jeśli stwierdzimy niezgodność z niniejszymi Warunkami lub nieskuteczność relacji między stronami za pośrednictwem witryny.

DEFINICJA POJĘĆ

< strong>Klient – może to być każda osoba fizyczna lub prawna, która uzyskuje dostęp do treści, za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji udostępnionego przez firmę Bearings Services Company (elektroniczny, telefoniczny itp.) lub na podstawie istniejącej umowy użytkownika między firmą a nią.

Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana na rulmentidevanzare.ro, poprzez złożenie zamówienia lub zapytanie o informacje dotyczące właściwości produktów wypełniając formularz kontaktowy, zgadzasz się na klauzule specyficzne dla witryny w sekcjach Ogólne warunki i zasady i Polityka prywatności.

Witryna</strong > - aplikacja online hostowana pod adresem rulmentidevanzare.ro ze wszystkimi jego stronami.

Treść ma następujące znaczenie:

 • wszystkie informacje na stronie, które można odwiedzić przeglądane lub dostępne w inny sposób za pomocą sprzętu elektronicznego.
 • treść wszelkich wiadomości e-mail wysyłanych do użytkowników/klientów przez usługi Bearings za pośrednictwem środków elektronicznych i/lub innych dostępnych środków komunikacji.
 • < li> wszelkie informacje przekazywane w jakikolwiek sposób przez pracownika lub współpracownika SC Euro Universal Maketing SRL użytkownika lub klienta, zgodnie z danymi kontaktowymi, określonymi przez niego lub nie.
 • informacje dotyczące produktów, usług i/lub stawek pobierane przez Bearings Services w określonym okresie.
 • dane dotyczące firmy SC Euro Universal Maketing SRL lub innych jego dane uprzywilejowane.

Dostawca - witryna rulmentidevanzare.ro jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SC Euro Universal Maketing SRL< strong> /p>

Warunki – niniejsza umowa użytkownika, która określa zasady i warunki, których musi przestrzegać każda osoba fizyczna i/lub prawna.

AKCEPTACJA WARUNKÓW

Korzystanie z witryny rulmentidevanzare.ro oznacza bezwarunkową i pełną akceptację niniejszych Warunków. Korzystając ze strony .

Produkty sprzedawane za pośrednictwem naszej platformy są nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta. Również do momentu wystawienia faktury, która zastępuje umowę pomiędzy SC Euro Universal Maketing SRL a Klientem, zarówno cena, jak i specyfikacje techniczne nie stanowią żadnego zobowiązania umownego i mogą ulec zmianie, wyłącznie za powiadomieniem telefonicznym i zgoda klienta.</p >

Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub można ją anulować w następujących sytuacjach:

 • Produkt nie został zakupiony w naszej witrynie rulmentidevanzare.ro
 • Produkt nie został zainstalowany w specjalistyczny warsztat/serwis autoryzowany przez RAR lub producenta pojazdu.
 • Usterka produktu spowodowana nieprawidłowym montażem lub razem z innymi uszkodzonymi lub zużytymi częściami.
 • Produkt (łożysko ) został błędnie dobrany lub był używany w innym celu niż wskazany w katalogu producenta.
 • Produkt nie został poprawnie zidentyfikowany z powodu podania przez klienta błędnych danych lub nie został porównany podczas montażu z część do wymiany.
 • Produkt nosi ślady uderzeń, zarysowań, zgięć, rozdarć lub odkształceń.

Ogólne warunki zwrotu zakupionych produktów

 • Produkty, które chcesz zwrócić, muszą być w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś.
 • Produkty muszą zostać zwrócone znajduje się w tym samym opakowaniu (pudełku), w którym zostały otrzymane.
 • Produkty należy zwrócić wraz ze wszystkimi otrzymanymi akcesoriami / upominkami w zależności od przypadku.
 • Jeśli kupiłeś kilka produktów z tym samym kodem, zwroty są akceptowane dla wszystkich produktów tylko wtedy, gdy jeden z nich został odpieczętowany, a pozostałe są nienaruszone.
 • Zwrotu należy dokonać z nienaruszonymi wszystkimi oryginalnymi etykietami, oryginalną kartą gwarancyjną i wszystkie dokumenty, które zostały dostarczone wraz z produktem.
 • Zwroty nie są przyjmowane w przypadku produktów, które przeszły nieautoryzowaną ingerencję, które noszą ślady zużycia lub nadmiernego użytkowania, rysy, odpryski, uderzenia, uderzenia, farby, rysunki, oznaczenia, napisy, ślady montażowe (poprawne/niepoprawne).

Aby uniknąć niedogodności, prosimy o zapytanie o ofertę cenową bezpośrednio stronie internetowej nas, aby poprawnie wprowadzić niezbędne dane, a także ilość produktów lub skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +40742616335.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA/KLIENTA

Użytkownik/Klient ma obowiązek podania prawdziwych i zgodnych z prawdą informacji o swojej osobie, gdy podanie tych informacji jest wymagane w celu złożenia zamówienia lub wypełnienia formularza kontaktowego. Jeśli podejrzewamy, że te informacje nie są prawdziwe, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu tego użytkownika do dowolnych oferowanych przez nas produktów lub usług.

Brak użytkownika i/ lub Klient nie ma prawa używać automatycznego lub ręcznego urządzenia do monitorowania materiałów dostępnych w serwisie. Informacje są przechowywane na serwerach będących własnością lub wynajmowanych przez firmę, dostęp do nich przez nieupoważnionego użytkownika jest zabroniony. W przypadku nieautoryzowanej próby i/lub dostępu do tych serwerów, czyn ten stanowi przestępstwo i podlega karze zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rumuńskim.

Pełne prawo cywilne i karne odpowiedzialność za informacje publikowane i/lub przesyłane w Internecie przez użytkownika, jak również za skutki, jakie mogą wyniknąć w wyniku tych działań, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

Wszyscy użytkownicy i/lub klienci witryny rulmentidevanzare.ro mają obowiązek nie podawać nieprawdziwych lub błędnych informacji dotyczących funkcjonalności i koszt produktów lub ich właściwości.

PRAWA DOSTAWCY DO TREŚCI WITRYNY</h4 > < p style="text-align: justify;">Dostawca jest właścicielem pełnych i pełnych praw własności, a tym samym wszystkich praw autorskich i patentowych. Użytkownik nie może redystrybuować, sprzedawać, dekompilować, dezasemblować ani kopiować Oprogramowania w formie dostrzegalnej przez człowieka. SC Euro Universal Maketing SRL nie przeniesie tytułu własności do Oprogramowania.

Wszystkie produkty lub dane informacyjne znajdujące się na tej stronie są własnością dostawcy, która zastrzega sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania treści, produktów, ofert i/lub struktury serwisu w dowolnym czasie i bez uprzedniej informacji przeznaczonej dla klientów/użytkowników.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Cała zawartość witryny rulmentidevanzare.ro, przez treść, czyli zarówno obrazy, teksty, grafiki, linki -s oraz wszelkie inne treści audiowizualne, jak również projekt graficzny, kod źródłowy oraz wszelkie inne dane i informacje należą do SC Euro Universal Maketing SRL

To informacje są chronione zgodnie z ustawą o prawie autorskim nr. 8/1996, nadzwyczajne rozporządzenie rządu 123/2005 i ustawa 329/2006, które dotyczą praw własności intelektualnej i przemysłowej. Informacje opublikowane na rulmentidevanzare.ro nie może być przesyłany ani kopiowany w żaden sposób bez pisemnej zgody przedstawiciel prawny dostawcy. Nieprzestrzeganie tych warunków podlega karze zgodnie z obowiązującym prawem.

Dostęp i korzystanie ze strony rulmentidevanzare.ro są bezpłatne i mają pomóc użytkownikom i/lub klientom znaleźć niezbędnych informacji w najprostszy i najszybszy możliwy sposób, zgodnie z wymaganiami każdego z nich.

Żaden użytkownik i/lub klient nie uzyskuje poprzez korzystanie, przeglądanie i uzyskiwanie dostępu do strony internetowej żadnych prawa lub jakiejkolwiek licencji na korzystanie z jakichkolwiek informacji na stronie internetowej lub jakichkolwiek praw własności intelektualnej/przemysłowej dotyczących produktów zamówionych ze strony internetowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie < span style="kolor: #0000ff;">Zasady dotyczące plików cookie i Polityka prywatności. Jeśli masz inne pytania, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail eurouniversalmarketing@gmail.com

Rulmenți de vânzare używa COOKIES

Klikając „Tak, akceptuję” wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zainstalowanych w serwisie. Służą one do zapewnienia najlepszej możliwej wygody przeglądania.

Detale