Zásady ochrany osobních údajů

Last Updated On: listopadu, 2022

OBECNÉ INFORMACE
Před použitím webu rulmentidevanzare.ro nebo objednáním našich produktů vám doporučujeme, abyste si pozorně přečetli tyto zásady, abyste pochopili, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány a jaká máte jako uživatel platformy práva.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké typy osobních údajů jsou zpracovávány, jak jsou využívány, jaké máte v souvislosti s tímto zpracováním možnosti a jak budeme respektovat vaše práva, která jako subjekt údajů máte, podle osobních údajů data protection legislation, including Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR").

YOUR DATA CONTROLLER
SC Euro Universal Maketing SRL, legal entity , with registered office in Valea Poienii, 17, Comănești, 605200, Bacău, Rumunsko with Trade Register registration number J4/822/2018 and CUI af2415202366b2e09670e47b 9ec3200f si Vás jako hospodářský subjekt dovoluje informovat o zpracování Vašich osobních údajů v rámci operací souvisejících s dodávkou produktů zákazníkům.

KATEGORIE ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Údaje o které poskytujete přímo

Obecně shromažďujeme osobní údaje přímo od vás, takže máte kontrolu nad typem informací, které nám poskytujete.

Informace, které nám poskytujete při vytváření cenovou nabídku nebo žádost o nabídku.
Informace pro vývoj smluvního vztahu mezi vámi a SC Euro Universal Maketing SRL, respektive pro vyzvednutí, validaci a fakturaci objednaných produktů. Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné pro poskytování produktů objednaných prostřednictvím platformy rulmentidevanzare.ro, včetně daňových povinností.
Údaje, které nám poskytujete, abyste se přihlásili k odběru e-mailových upozornění a/nebo novinek newsletterů (včetně vašeho jména a e-mailová adresa).
Informace obsažené nebo související s jakoukoli komunikací, kterou nám zašlete nebo zadáte do formulářů na webu (včetně korespondence s námi, obsahové komunikace a dat spojených s komunikací).
Informace, které poskytnete při nákupu produktů z našich stránek.
Příspěvky, blogy, názory, komentáře atd.
Údaje shromážděné nebo generované námi jako výsledek vaší interakce s našimi stránkami

Navíc k osobním údajům, naše systémy automaticky shromažďují řadu anonymních informací, které nám pomáhají lépe porozumět jak se používá rulmentidevanzare.ro a jak můžeme zlepšit naše služby. Tato data zahrnují IP adresu počítače, se kterým přistupujete k naší platformě, geografickou polohu, typ a verzi prohlížeče, operační systém, zdroj doporučení, dobu trvání návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty webu.

< p>Komunikace prostřednictvím webu. chatovací funkce na naší platformě

Když s námi komunikujete a požadujete relevantní informace o poskytovaných produktech pomocí chatovací funkce Whatsapp na rulmentidevanzare.ro, shromažďujeme informace, které se rozhodnete poskytnout prostřednictvím této funkce.

Profesionální kontakty na zákonné zástupce, kontaktní osoby či zaměstnance partnerů, zákazníků, poskytovatelů služeb. Konkrétně se jedná o zpracovávané profesní údaje: jméno, příjmení, pracovní zařazení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Další informace, které nám poskytujete prostřednictvím korespondence s námi telefonicky, e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem, vč. , případně dříve vyplněné dotazníky, natáčení nebo telefonické rozhovory a jakékoli další osobní údaje, které jste se rozhodli nám zaslat.

Používáme také soubory cookie a technologie podobné k rozpoznání vás a vašich zařízení. Povolujeme také používání souborů cookie dalším lidem. Způsob, jakým tyto technologie používáme, je popsán v Zásadách používání souborů cookie.

Neshromažďujeme ani jinak nezpracováváme citlivé údaje, které jsou podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů zařazeny do zvláštních kategorií osobních údajů. Rovněž si nepřejeme shromažďovat ani zpracovávat údaje nezletilých mladších 16 let.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Použití osobních údajů bude prováděno pouze v souladu s právními předpisy platnými ve vztahu k ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. osobní údaje a volný pohyb těchto údajů. Zpracování vašich údajů pro účely popsané v tomto dokumentu je založeno na vašem souhlasu, pokud se jej rozhodnete poskytnout.

Výše uvedené informace zpracováváme za účelem zlepšení našich služeb a z důvodu našeho oprávněného zájmu předcházet podvodům.< /p>

Bearings Services od vás mohou shromažďovat osobní údaje, ale pouze s vaším souhlasem a pokud nám je dobrovolně poskytnete.

Shromážděné osobní údaje používáme pro následující účely:< /p >

Aby byla webová stránka relevantní pro vaše potřeby.
Pro marketingové aktivity, resp. pro zasílání prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail, SMS) obchodních sdělení o námi nabízených produktech , prostřednictvím webových stránek nebo případně Newsletteru.
Abychom nám pomohli vytvořit a publikovat pro vás nejrelevantnější obsah.
Zajistit přístup k sekcím s omezený přístup k webu.
Abychom vám poskytli efektivní službu zákaznické podpory.
SC Euro Universal Maketing SRL shromažďuje informace prostřednictvím své vlastní platformy a zpracovává je do statistických údajů o tom, na které stránky nejčastěji přistupujete, včetně IP adresy z který web navštěvuje. rulmentidevanzare.ro může používat soubory cookie a dočasně ukládat osobní údaje pro následující účely:

Zlepšit zabezpečení přístupu.
Zlepšit použitelnost a poskytnout vám ty nejlepší možné služby.
ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být uloženy na:

serveru společnosti Contabo, který hostí webovou stránku rulmentidevanzare.ro
počítače a externí jednotky pro ukládání dat, pomocí kterých spravuje nezbytné webové stránky rulmentidevanzare.ro
šifrované servery poskytovatele digitálního archivu Dropbox a / nebo Disk Google.
DÉLKA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
bf4fa0c500179c dlouho jako společnost95e489 zpracování osobních údajů95e484 pro účely zpracování výše uvedené.

Pokud jste zákazníkem, budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu a poté v souladu se zákonnými povinnostmi, které spadají do působnosti obchodní společnosti.

< p>JAK POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
SC Euro Universal Maketing SRL používá osobní údaje pouze po vašem dobrovolně vyjádřeném souhlasu a jasně a podle jejich povahy.

Typy údajů, které shromažďujeme a jak je následně používáme:

E-mailová adresa

Pokud jsme – poskytli jste e-mailovou adresu, použijeme ji k zasílání informačních e-mailů o našich produktech, ale také o článcích a zdrojích, které pravidelně zveřejňujeme na tomto webu.

Jméno a příjmení

p>

Pokud jste nám poskytli své jméno a příjmení, používáme tyto údaje pro účely fakturace produktů, které jste si objednali, k uzavření smlouvy o spolupráci nebo případně k personalizaci e-mailů, od kterých je dostáváte. nás.

Telefonní číslo

Pokud jste nám poskytli své telefonní číslo, používáme tyto údaje k tomu, abychom vás mohli rychle kontaktovat, abychom vás mohli efektivně informovat o poskytování typů produktů, o které máte zájem, nebo které vám pomohou při výběru produktu, který potřebujete.

Název společnosti

Pokud u nás ukradnete s uvedením názvu společnosti, pro kterou pracujete nebo kterou řídíte, používáme tyto údaje následovně:

pro účely fakturace produktů nebo uzavření smlouvy o spolupráci s touto společností;
všechny dokumenty, ve kterých musí být uvedena vaše účast nebo účast nebo účast některého ze zaměstnanců příslušné společnosti.
Fakturační údaje

Pokud jste nám poskytli své fakturační údaje, používáme tyto údaje k uzavření smlouvy o spolupráci a vystavení daňových dokladů.

Obchodní společnost SC Euro Universal Maketing SRL se zavazuje nepředávat údaje poskytnuté uživateli stránek třetím osobám a využívat je pouze za účelem komunikace se svými zákazníky, informování o provozu stránek nebo jejich nabídkách .

Účelem shromažďování údajů je: Zapsat tyto údaje do daňových dokladů vystavených společností podle zákona a informovat vás. Jste povinni poskytnout údaje, které jsou nezbytné k tomu, aby vás bylo možné kontaktovat, abyste mohli vystavit doklady o transakci a mohli doručit objednávku. Vaše odmítnutí vede k nemožnosti vyřízení objednávky. Zaznamenané informace jsou určeny pro použití provozovatelem a jsou částečně sdělovány kurýrní společnosti, která produkty doručuje.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje nikdy neprodáme.
Bez vašeho výslovného souhlasu tyto údaje nepřeneseme ani neposkytneme třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony nebo státní kontrolní orgány. (Např. státní zastupitelství, soud, policie, finanční úřady a zpracování údajů oprávněné rumunským státem nebo Radou Evropy atd.)
Nepřeneseme osobní údaje zákazníků mimo zemi do států Evropské unie bez souhlasí se svou částí.
ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SC Euro Universal Maketing SRL nepřebírá žádnou finanční, morální ani jakoukoli odpovědnost za podvodný přístup neoprávněných osob, počítačové viry nebo kybernetické útoky na:

servery, počítače, zařízení, která hostují vaše osobní údaje;
databáze patřící externím spolupracovníkům, se kterými někdy musíme spolupracovat.
Pokud zaznamenáme výskyt podvodné situace nebo počítačového útoku na archivní elektronická zařízení, kde vaše osobní údaje jsou uchovávány, v souladu se zákonem oznámíme národnímu úřadu nejpozději do 72 hodin od zjištění narušení bezpečnosti dozoru nad zpracováním osobních údajů, což je příslušný orgán rumunského státu pověřený řízením takových incidentů.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit subjektům a/nebo osobám námi pověřeným zapojených do poskytování produktů, včetně poskytování obchodních sdělení.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny poskytovatelům souborů cookie a podobných technologií třetích stran, jak je popsáno v Zásadách používání souborů cookie. V těchto situacích mohou být vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie / podobných technologií přeneseny do třetích zemí (tj. mimo Evropskou unii), které nebyly uznány s odpovídající úrovní ochrany.

CÍL OSOBNÍCH PRÁVA
Uživatelé těchto stránek by měli vědět, že od 25. května 2018 bude shromažďování a zpracování osobních údajů probíhat v souladu s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů (2016/679) s přímou aplikací v celé EU uvádí.< /p>

Každá osoba má právo z oprávněných důvodů vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Toto právo lze v určitých zákonem stanovených situacích zrušit. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů tedy nelze uplatnit, pokud je zpracování povinné, jak stanoví zákon.

Podle zákona máte jako subjekt údajů následující práva:

p >

Právo na přístup – umožňuje subjektu údajů získat od SC Euro Universal Maketing SRL potvrzení, že osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, přístup k uvedeným údajům a dalším užitečným informacím.

Právo na opravu údajů - můžete nás požádat o změnu vašich nesprávných osobních údajů, případně o doplnění údajů, které jsou neúplné.

Právo na výmaz - můžete požadovat výmaz osobních údajů v následujících situacích:

již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili a zpracovávali;
odvolali jste svůj souhlas se zpracováním údajů a my je již nemůžeme zpracovávat z jiných právních důvodů;
ano údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem;
údaje musí být vymazány podle příslušných právních předpisů.
Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním, pokud je zpracování založeno na souhlasu, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného do té doby.

Právo na námitku – z důvodů souvisejících s konkrétní situaci, ve které se nacházíte, kdy je zpracování založeno na oprávněném zájmu, a také kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

Omezení – za určitých podmínek můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů – v rozsahu, v jakém údaje zpracováváme automatizovanými prostředky, nás můžete ze zákona požádat o poskytnutí vašich údajů ve strukturované, často používané formě, které lze číst automaticky. Pokud nás o to požádáte, můžeme vaše údaje předat jinému subjektu, je-li to technicky možné.

Právo podat stížnost u Národního dozorového úřadu pro zpracování osobních údajů a právo podat žádost příslušným soudům.

PŘIJÍMÁNÍ TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přístupem na webovou stránku rulmentidevanzare.ro a jejím používáním mohou být vaše osobní údaje a jakékoli další poskytnuté informace zpracovávány a používány bf4fa0c5001849c pro jakékoli činnosti a související účely4001849c marketingu, telekomunikacím, jakož i za účelem dosažení oprávněného zájmu obchodní společnosti, pro zřizování databází a jejich využívání.

Také přístupem na stránky a jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas přijímat hovory, SMS nebo e-maily k propagaci nabízených produktů a/nebo prostřednictvím platformy rulmentidevanzare.ro. Pokud nesouhlasíte s podmínkami používání stránek a osobních údajů SC Euro Universal Maketing SRL, máte právo přestat používat tyto stránky.

AKTUALIZACE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě, že osobní údaje, které jste nám poskytli, se změní, nebo pokud zjistíte, že o vás uchováváme nesprávné osobní údaje, kontaktujte nás prosím e-mailem na eurouniversalmarketing@gmail.com.< /p>

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty způsobené nesprávným, neautentické, nedostatečné nebo neúplné osobní údaje, které nám poskytnete.

Další informace naleznete na stránce Zásady používání souborů cookie-uri a na stránce Smluvní podmínky této platformy.

Rulmenți de vânzare používá soubory cookie

Kliknutím na „Ano, přijímám“ vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie nainstalovaných na webu. Používají se k zajištění nejlepšího možného prohlížení webu.

Detaily