Pravidla a podmínky

Last Updated On: listopadu, 2022

ÚVOD

Societatea SC Euro Universal Maketing SRL, entitate juridică cu sediul in Valea Poienii, 17, Comănești, 605200, Bacău, Rumunsko, cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J4/822/2018 și CUI RO39433433, în calitate de operator economic, dorește să vă informeze despre folosirea și acceptarea tuturor termenilor și podmínky jsou podrobně popsány níže.

Abyste byli správně informováni o všech podmínkách používání této stránky, projděte si prosím všechny informace na této stránce pokaždé, když ji použijete webu.

Tyto všeobecné podmínky definují podmínky používání webu rulmentidevanzare.ro potenciálními návštěvníky nebo zákazníky. Vstupem na tyto stránky a jejich procházením plně přijímáte podmínky použití popsané níže.

SC Euro Universal Maketing SRL má právo jednostranně upravit nebo aktualizovat Smluvní podmínky na adrese kdykoli bez předchozího upozornění osobám používajícím tyto stránky.

SC Euro Universal Maketing SRL nemůže zaručit nepřetržité a nepřerušené používání stránek. Na Stránce nebo serverech se mohou vyskytnout chyby, defekty, viry nebo jiné škodlivé chování, které je znepřístupní. Pouze společnost SC Euro Universal Maketing SRL může přijmout veškerá opatření k omezení a odstranění takových nepříjemných událostí v co nejkratším čase.

Vyhrazujeme si právo ukončit nebo omezit přístup jakékoli osobě na stránce kdykoli, bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti, pokud zjistíme nedodržení těchto podmínek nebo neúčinnost vztahů mezi stranami prostřednictvím webu.

DEFINICE POJMŮ

< strong>Klient - může to být jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která získá přístup k obsahu prostřednictvím jakýchkoli komunikačních prostředků zpřístupněných společností Bearings Services Company (elektronické, telefonické atd.) nebo na základě stávající uživatelské smlouvy mezi společností a ní.

Uživatel – jakákoli fyzická nebo právnická osoba registrovaná na rulmentidevanzare.ro, zadáním objednávky nebo vyžádáním informací o vlastnostech produktů prostřednictvím vyplněním kontaktního formuláře souhlasíte s ustanoveními týkajícími se daného webu v částech Všeobecné smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

Stránky< /strong > - online aplikace hostovaná na rulmentidevanzare.ro se všemi stránkami.

Obsah má následující význam:

 • všechny informace na webu, které lze navštívit , prohlížené nebo jinak přístupné prostřednictvím použití elektronického zařízení.
 • obsah jakéhokoli e-mailu zaslaného uživatelům/zákazníkům službou Bearings Services elektronickými prostředky a/nebo jinými dostupnými prostředky komunikace.
 • < li> jakékoli informace sdělené jakýmikoli prostředky zaměstnancem nebo spolupracovníkem uživatele nebo zákazníka SC Euro Universal Maketing SRL podle kontaktních informací, které uvedl nebo ne.
 • informace související s produkty, službami a/nebo sazbami účtované Bearings Services v určitém období.
 • údaje týkající se společnosti SC Euro Universal Maketing SRL nebo jiné jeho privilegovaná data.

Poskytovatel web rulmentidevanzare.ro je registrovaná ochranná známka společnosti bf4fa0c500179c45584f49e84904 strong> /p>

Smluvní podmínky – tato uživatelská smlouva, která definuje pravidla a podmínky, které musí každá fyzická a/nebo právnická osoba dodržovat.

PŘIJÍMÁNÍ PODMÍNEK

Pomocí webu rulmentidevanzare.ro znamená bezpodmínečné a úplné přijetí těchto smluvních podmínek. Pomocí webu .

Produkty prodávané prostřednictvím naší platformy jsou nové, v originálním balení od výrobce. Rovněž až do okamžiku vystavení faktury, která nahradí smlouvu mezi SC Euro Universal Maketing SRL a zákazníkem, nepředstavuje cena ani technické specifikace žádný smluvní závazek a mohou podléhat změnám pouze po telefonickém oznámení a souhlas zákazníka.</p >

Dodavatel je zproštěn odpovědnosti ohledně záruky nebo ji lze zrušit v následujících situacích:

 • Produkt nebyl zakoupen na našem webu rulmentidevanzare.ro
 • Produkt nebyl nainstalován v ve specializované dílně / servisu autorizovaném společností RAR nebo výrobcem vozidla.
 • Výrobek selhal v důsledku nesprávné montáže nebo společně s jinými vadnými nebo opotřebovanými díly.
 • Výrobek (ložisko ) byl nesprávně vybrán nebo byl použit k jinému účelu, než je uvedeno v katalogu výrobce.
 • Výrobek nebyl správně identifikován z důvodu uvedení chybných údajů zákazníkem nebo nebyl při montáži porovnáván s díl, který má být vyměněn.
 • Výrobek vykazuje stopy nárazů, škrábanců, ohybů, roztržení nebo deformací.

Všeobecné podmínky pro vrácení zakoupených produktů

 • Produkty, které chcete vrátit, musí být ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi.
 • li >
 • Produkty je nutné vrátit je ve stejném obalu (krabici), ve kterém byly přijaty.
 • Produkty je nutné vrátit spolu s veškerým příslušenstvím / obdrženými dárky v závislosti na případu.
 • Pokud jste zakoupili několik produktů se stejným kódem, vrácení je akceptováno pro všechny produkty pouze v případě, že jeden z nich byl rozpečetěný a ostatní jsou neporušené.
 • Vrácení musí být provedeno se všemi původními štítky neporušenými, originálním záručním listem a všechny dokumenty, které byly dodány spolu s produktem.
 • Neakceptujeme produkty, které prošly neoprávněnými zásahy, ty, které vykazují známky opotřebení nebo nadměrného používání, škrábance, oděrky, nárazy, nárazy, laky, výkresy, značení, nápisy , montážní stopy (správné/nesprávné).

Aby se předešlo případným nepříjemnostem, žádáme vás, abyste si cenovou nabídku vyžádali přímo od webové stránky nám správně zadat potřebné údaje, jakož i množství produktů popř kontaktujte nás na telefonním čísle +40742616335.

POVINNOSTI UŽIVATELE / ZÁKAZNÍKA

Uživatel / zákazník má povinnost k uvedení skutečných a správných údajů o své osobě, kdy jsou tyto údaje požadovány k zadání objednávky nebo vyplnění kontaktního formuláře. Pokud máme podezření, že tyto informace nejsou skutečné, vyhrazujeme si právo omezit tomuto uživateli přístup k jakémukoli z produktů nebo služeb, které nabízíme.

Žádný uživatel a/ nebo zákazník nemá právo používat automatické nebo manuální zařízení ke sledování materiálů dostupných na stránce. Informace jsou uloženy na serverech vlastněných nebo pronajatých společností, přístup jakéhokoli neoprávněného uživatele je zakázán. V případě neoprávněného pokusu a/nebo přístupu k těmto serverům představuje čin trestný čin a je postižitelný podle platné rumunské legislativy.

Plně občanskoprávní a trestní odpovědnost za informace zveřejněné a/nebo přenášené uživatelem na internetu, jakož i za následky, které mohou vzniknout v důsledku těchto činností, spočívá výhradně na uživateli.

Všichni uživatelé a/nebo zákazníci webu rulmentidevanzare.ro má povinnost neuvádět nepravdivé nebo chybné informace týkající se funkčnosti a náklady na produkty nebo jejich vlastnosti.

PRÁVA POSKYTOVATELE K OBSAHU STRÁNEK</h4 > < p style="text-align: justify;">Poskytovatel vlastní úplná a úplná vlastnická práva a tím i všechna autorská a patentová práva. Softwarový produkt nesmíte redistribuovat, prodávat, dekompilovat, rozebírat, kopírovat v lidsky vnímatelné formě. SC Euro Universal Maketing SRL nepřevede vlastnické právo k softwarovému produktu.

Všechny produkty nebo informativní údaje nalezené na této stránce jsou majetkem dodavatele, která si vyhrazuje právo upravovat a aktualizovat obsah, produkty, nabídky a/nebo strukturu stránek kdykoli a bez jakýchkoliv předchozích informací určených zákazníkům/uživatelům.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Veškerý obsah webu rulmentidevanzare.ro, podle obsahu znamená obrázky, texty, grafiku, odkazy -s a jakýkoli jiný audiovizuální obsah, stejně jako grafický design, zdrojový kód a jakákoli další data a informace patří SC Euro Universal Maketing SRL

Toto informace jsou chráněny dle autorského zákona č. 8/1996, mimořádné nařízení vlády 123/2005 a zákon 329/2006, které se týkají práv duševního a průmyslového vlastnictví. Informace zveřejněné na rulmentidevanzare.ro nelze žádným způsobem přenášet ani kopírovat bez písemného souhlasu právní zástupce dodavatele. Nedodržení těchto podmínek je trestné podle platných zákonů.

Přístup a používání webu rulmentidevanzare.ro jsou zdarma a jejich účelem je pomoci uživatelům a/nebo zákazníkům najít potřebné informace nejjednodušším a nejrychlejším možným způsobem, podle požadavků každého z nich.

Žádný uživatel a/nebo zákazník nezíská používáním, procházením a přístupem na webové stránky žádné právo nebo licenci k použití jakýchkoli informací na webu nebo jakékoli právo duševního / průmyslového vlastnictví na produkty objednané z webu.

Další informace naleznete < span style="color: #0000ff;">Zásady souborů cookie a Zásady ochrany soukromí. Máte-li jakékoli další dotazy, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese eurouniversalmarketing@gmail.com

Rulmenți de vânzare používá soubory cookie

Kliknutím na „Ano, přijímám“ vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie nainstalovaných na webu. Používají se k zajištění nejlepšího možného prohlížení webu.

Detaily