Правила и условия

Last Updated On: ноември, 2022

ВЪВЕДЕНИЕ

Societatea SC Euro Universal Maketing SRL, entitate juridică cu sediul in Valea Poienii, 17, Comănești, 605200, Bacău, cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J4/822/2018 și CUI RO39433433, în calitate de operator economic, dorește să vă informeze despre folosirea și acceptarea tuturor termenilor și условия, описани по-долу.

За да бъдете правилно информирани за всички условия за използване на този сайт, моля, прегледайте цялата информация на тази страница всеки път, когато използвате това сайт.

Тези Общи условия определят условията за използване на сайта rulmentidevanzare.ro от потенциални посетители или клиенти. С достъпа и разглеждането на този сайт вие напълно приемате правилата и условията за използване, описани по-долу.

SC Euro Universal Maketing SRL има право едностранно да променя или актуализира Общите условия на по всяко време без предварително уведомяване на лицата, използващи този сайт.

SC Euro Universal Maketing SRL не може да гарантира прекъсване и непрекъснато използване на сайта. На сайта или сървърите могат да възникнат грешки, дефекти, вируси или друго вредно поведение, което го прави недостъпен. Само компанията SC Euro Universal Maketing SRL може да предприеме всички мерки за ограничаване и отстраняване на подобни неприятни събития в най-кратки срокове.

Запазваме си правото да прекратим или ограничим достъпа на всяко лице на сайта по всяко време, без предизвестие и без отговорност, ако установим неспазване на настоящите Общи условия или неефективност на отношенията между страните през сайта.

ДЕФИНИЦИЯ НА ТЕРМИНИТЕ

< strong>Клиент - може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което получава достъп до съдържанието чрез всяко средство за комуникация, предоставено от Bearings Services Company (електронно, телефонно и т.н.) или въз основа на съществуващо потребителско споразумение между компанията и нея.

Потребител - всяко физическо или юридическо лице, регистрирано на rulmentidevanzare.ro, като направите поръчка или поискате информация за характеристиките на продуктите чрез попълване на формата за контакт вие сте се съгласили със специфичните за сайта клаузи в секциите Общи условия и Политика за поверителност.

Сайт< /strong > - онлайн приложение, хоствано на rulmentidevanzare.ro с всичките му страници.

Съдържанието има следните значения:

 • цялата информация на уебсайта, която може да бъде посетена , гледани или достъпни по друг начин чрез използване на електронно оборудване.
 • съдържанието на всеки имейл, изпратен до потребители/клиенти от Bearings Services чрез електронни средства и/или всякакви други налични средства за комуникация.
 • < li> всяка информация, съобщена по какъвто и да е начин от служител или сътрудник на SC Euro Universal Maketing SRL потребителя или клиента, съгласно информацията за контакт, посочена или не от него.
 • информация, свързана с продуктите, услугите и/или тарифите таксувани от Bearings Services за определен период.
 • данни, свързани с компанията SC Euro Universal Maketing SRL или други неговите привилегировани данни.

Доставчик - уебсайт rulmentidevanzare.ro е регистрирана търговска марка на SC Euro Universal Maketing SRL strong> /p>

Правила и условия - това потребителско споразумение, което определя правилата и условията, които всяко физическо и/или юридическо лице трябва да спазва.

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯ

Използване на сайта rulmentidevanzare.ro предполага безусловно и пълно приемане на тези Общи условия. Чрез използването на сайта .

Продуктите, продавани през нашата платформа са нови, в оригиналната опаковка на производителя. Освен това до момента на издаване на фактурата, която замества договора между SC Euro Universal Maketing SRL и клиента, както цената, така и техническите спецификации не представляват никакво договорно задължение и могат да претърпят промени, само с телефонно уведомление и споразумение с клиента.</p >

Доставчикът е освободен от отговорност по отношение на гаранцията или тя може да бъде анулирана в следните ситуации:

 • Продуктът не е закупен от нашия сайт rulmentidevanzare.ro
 • Продуктът не е инсталиран в специализиран сервиз/сервиз, оторизиран от RAR или производителя на превозното средство.
 • Продуктът е повреден поради неправилен монтаж или заедно с други дефектни или износени части.
 • Продуктът (лагерът ) е избран неправилно или е използван за цел, различна от посочената в каталога на производителя.
 • Продуктът не е идентифициран правилно поради представянето на грешни данни от клиента или не е сравнен по време на монтажа с част за подмяна.
 • Продуктът показва следи от удари, драскотини, огъвания, разкъсвания или деформации.

Общи условия за връщане на закупени продукти

 • Продуктите, които искате да върнете, трябва да бъдат в същото състояние, в което сте ги получили.
 • Продуктите трябва да бъдат върнати той е в същата опаковка (кутия), в която са получени.
 • Продуктите трябва да бъдат върнати заедно с всички получени аксесоари/подаръци в зависимост от случая.
 • Ако сте закупили няколко продукта с един и същ код, връщанията се приемат за всички продукти само ако един от тях е разпечатан, а останалите са непокътнати.
 • Връщането трябва да бъде направено с непокътнати оригинални етикети, оригиналния гаранционен сертификат и всички документи, които са били доставени заедно с продукта.
 • Не се приемат връщания за продукти, които са претърпели неразрешени интервенции, такива, които показват признаци на износване или прекомерна употреба, драскотини, чипове, неравности, удари, бои, чертежи, маркировки, надписи, следи за монтаж (правилни/неправилни).

За да избегнем неудобства, ви молим да поискате ценовата оферта директно от уебсайта ни, да въведем коректно необходимите данни, както и количеството на продуктите или свържете се с нас на телефонен номер +40742616335.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

Потребителят/Клиентът има задължението да предоставя реална и коректна информация за своята личност, когато тази информация е поискана за извършване на поръчка или попълване на формата за контакт. Ако подозираме, че тази информация не е истинска, ние си запазваме правото да ограничим достъпа на този потребител до който и да е от предлаганите от нас продукти или услуги.

Няма потребител и/ или клиентът няма право да използва автоматично или ръчно устройство за наблюдение на материалите, налични на сайта. Информацията се съхранява на сървъри, собственост или наети от компанията, достъпът на неупълномощени потребители е забранен. В случай на неоторизиран опит и/или достъп до тези сървъри, деянието представлява престъпление и е наказуемо съгласно действащото румънско законодателство.

Пълна гражданска и наказателна отговорност отговорност за информацията, публикувана и/или предадена в Интернет от потребителя, както и за последствията, които могат да възникнат в резултат на тези действия, носят изключително потребителят.

Всички потребители и/или клиенти на сайта rulmentidevanzare.ro имат задължението да не предоставят невярна или погрешна информация относно функционалността и цената на продуктите или техните характеристики.

ПРАВАТА НА ДОСТАВЧИКА ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА</h4 > < p style="text-align: justify;">Доставчикът притежава пълни права върху собствеността и следователно всички авторски права и патентни права. Нямате право да разпространявате, продавате, декомпилирате, разглобявате, копирате софтуерния продукт във възприемаема от човека форма. SC Euro Universal Maketing SRL няма да прехвърля право на собственост върху софтуерния продукт.

Всички продукти или информационни данни, намерени на този сайт, са собственост на доставчика, която си запазва правото да променя и актуализира съдържанието, продуктите, офертите и/или структурата на сайта по всяко време и без предварителна информация, предназначена за клиенти/потребители.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялото съдържание на сайта rulmentidevanzare.ro, като съдържание означава както изображения, текстове, графики, връзки -s и всяко друго аудио-визуално съдържание, както и графичен дизайн, изходен код и всякакви други данни и информация принадлежат на SC Euro Universal Maketing SRL

Това информацията е защитена съгласно Закона за авторското право №. 8/1996, извънредна наредба на правителството 123/2005 и закон 329/2006, които засягат правата върху интелектуалната и индустриална собственост. Информацията е публикувана на rulmentidevanzare.ro не може да се предава или копира по никакъв начин без писменото съгласие на законният представител на доставчика. Неспазването на тези условия е наказуемо съгласно приложимото законодателство.

Достъпът и използването на сайта rulmentidevanzare.ro са безплатни и имат за цел да помогнат на потребителите и/или клиентите да намерят необходимата информация по възможно най-лесния и бърз начин, според изискванията на всеки.

Никой потребител и/или клиент не придобива чрез използване, сърфиране и достъп до уебсайтове право или какъвто и да е лиценз за използване на която и да е информация на уебсайта или всяко право на интелектуална/индустриална собственост върху продуктите, поръчани от уебсайта.

За повече информация вижте < span style="color: #0000ff;">Правила за бисквитки и Правила за поверителност. Ако имате други въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес eurouniversalmarketing@gmail.com

Rulmenți de vânzare използва БИСКВИТКИ

Като кликнете върху „Да, приемам“, вие се съгласявате с използването на бисквитки, инсталирани на сайта. Те се използват, за да ви дадат възможно най-доброто сърфиране.

Подробности