политика за поверителност

Last Updated On: ноември, 2022

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Преди да използвате уебсайта rulmentidevanzare.ro или да поръчате нашите продукти, ви препоръчваме да прочетете внимателно тази политика, за да разберете как се обработват вашите лични данни и какви са вашите права като потребител на платформата.

Тази политика за поверителност описва какви видове лични данни се обработват, как се използват, какви са вашите възможности във връзка с тази обработка и как ще зачитаме вашите права, които имате като субект на данни, според личните data protection legislation, including Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR").

YOUR DATA CONTROLLER
SC Euro Universal Maketing SRL, legal entity , with registered office in Valea Poienii, 17, Comănești, 605200, Bacău with Trade Register registration number J4/822/2018 and CUI af2415202366b2e09670e47b 9ec3200f, като икономически оператор, желае да Ви информира относно обработването на Вашите лични данни в контекста на операции, свързани с доставка на продукти на клиенти.

КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ
Данни за която предоставяте директно

Обикновено събираме лични данни директно от вас, така че вие имате контрол върху типа информация, която ни предоставяте.

Информацията, която ни предоставяте, когато създавате ценовата оферта или за искането за оферта.
Информация за развитието на договорните отношения между Вас и SC Euro Universal Maketing SRL, съответно за събиране, валидиране и фактуриране на поръчаните продукти. Предоставянето на вашите лични данни е необходимо за предоставянето на продукти, поръчани през платформата rulmentidevanzare.ro, включително данъчни задължения.
Информацията, която ни предоставяте, за да се абонирате за имейл известия и/или новини за бюлетини (включително вашето име и имейл адрес).
Информация, съдържаща се във или свързана с всяко съобщение, което изпращате до нас или въвеждате във формуляри на сайта (включително кореспонденция с нас, комуникация със съдържание и данни, свързани с комуникацията).
Информация, която предоставяте когато купувате продукти от нашия сайт.
Публикации, блогове, мнения, коментари и др.
Данни, събрани или генерирани от нас в резултат на вашето взаимодействие с нашия сайт

В допълнение към лична информация, нашите системи автоматично събират набор от анонимна информация, която ни помага да разберем по-добре добре, как се използва rulmentidevanzare.ro и как можем да подобрим нашите услуги. Тези данни включват IP адреса на компютъра, с който осъществявате достъп до нашата платформа, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, източник на препоръки, продължителност на посещението, показвания на страници и пътища за навигация на сайта.

< p>Комуникация чрез функция за чат на нашата платформа

Когато използвате функцията за чат на Whatsapp на rulmentidevanzare.ro, за да комуникирате с нас, да поискате подходяща информация за предоставените продукти, ние събираме информацията, която решите да предоставите чрез тази функция.

Професионални контакти на законни представители, лица за контакт или служители на партньори, клиенти, доставчици на услуги. По-конкретно, обработваните професионални данни се отнасят за: име, фамилия, длъжност, телефонен номер, имейл адрес.

Друга информация, която ни предоставяте чрез кореспонденция с нас по телефон, имейл или по друг начин, вкл. , ако е приложимо, попълнени преди това въпросници, заснемане или телефонни интервюта и всякакви други лични данни, които сте избрали да ни изпратите.

Ние също използваме бисквитки и технологии, подобни на разпознаването на вас и вашите устройства. Също така позволяваме на други хора да използват бисквитки. Начинът, по който използваме тези технологии, е описан в Политиката за бисквитки.

Ние не събираме и не обработваме по друг начин чувствителни данни, включени от Общия регламент за защита на данните в специални категории лични данни. Също така не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни под 16-годишна възраст.

ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
Използването на лични данни ще се извършва само в съответствие с действащите правни разпоредби във връзка със защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на тези данни. Обработването на вашите данни за целите, описани тук, се основава на вашето съгласие, ако решите да го предоставите.

Ние обработваме информацията по-горе, за да подобрим нашите услуги и поради законния ни интерес да предотвратяваме измами.< /p>

Bearings Services може да събира лични данни от вас, но само с вашето съгласие и ако доброволно ни ги предоставите.

Ние използваме събраните лични данни за следните цели:< /p >

За да гарантираме, че уеб страницата отговаря на вашите нужди.
За маркетингови дейности, съответно за предаване чрез средства за дистанционна комуникация (e-mail, SMS) на търговски съобщения относно предлаганите от нас продукти , чрез уебсайта или, в зависимост от случая, бюлетина.
За да ни помогнете да създадем и публикуваме най-подходящото съдържание за вас.
За да осигурим достъп до секции с ограничен достъп до сайта.
За да ви предоставим ефективна услуга за поддръжка на клиенти.
SC Euro Universal Maketing SRL събира информация чрез собствената си платформа и я обработва в статистически данни за това кои страници влизате най-често, включително IP адреса от който сайтът е посетен. rulmentidevanzare.ro може да използва бисквитки, временно съхранявайки лични данни за следните цели:

За подобряване на сигурността на достъпа.
За подобряване на използваемостта и за предоставяне на възможно най-доброто обслужване.
СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите лични данни могат да се съхраняват на:

сървъра на компанията Contabo, който хоства уебсайта rulmentidevanzare.ro
компютри и външни устройства за съхранение на данни, с които администрира уебсайта rulmentidevanzare.ro
криптираните сървъри на доставчика на дигитален архив Dropbox и/или Google Drive.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
SC Euro Universal Maketing SRL компанията ще обработва вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите посочено по-горе.

Ако сте клиент, ние ще обработваме вашите данни за целия срок на договорните отношения и след това, съгласно законовите задължения, които попадат в правомощията на търговското дружество.

< p>КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ
SC Euro Universal Maketing SRL използва лични данни само след Вашето доброволно изразено съгласие и ясно и според естеството им.

Видовете данни, които събираме и как впоследствие ги използваме:

Имейл адрес

Ако ние - Вие сте предоставили своя имейл адрес, ще го използваме, за да ви изпращаме информационни имейли за нашите продукти, но също и за статиите и ресурсите, които редовно публикуваме на този сайт.

Собствено и фамилно име

p>

Ако сте ни предоставили вашето име и фамилия, ние използваме тези данни за целите на фактурирането на продуктите, които сте поръчали, за сключване на договор за сътрудничество или, в зависимост от случая, за персонализиране на имейлите, от които ги получавате нас.

Телефонен номер

Ако сте ни предоставили вашия телефонен номер, ние използваме тези данни, за да можем да се свържем бързо с вас, за да ви информираме ефективно относно предоставянето на видовете на продуктите, от които се интересувате или за да ви насочи при избора на продукта, от който се нуждаете.

Име на компанията

Ако крадете от нас като посочим името на компанията, за която работите или която управлявате, ние използваме тези данни, както следва:

за целите на фактуриране на продукти или за сключване на договор за сътрудничество с тази компания;
всички документи, в които трябва да бъде посочено Вашето участие или участие, или това на някой от служителите на съответната фирма.
Данни за фактуриране

Ако сте ни предоставили Вашите данни за фактуриране, ние използваме това данни за сключване на договор за сътрудничество и изготвяне на данъчни фактури.

Търговско дружество SC Euro Universal Maketing SRL се задължава да не предава предоставените от потребителите на сайта данни на трети лица и да ги използва само за целите на комуникацията със своите клиенти, информирането им за работата на сайта или предлаганите от него предложения. .

Целта на събирането на данните е: Да въведем тези данни в издаваните от дружеството данъчни документи съгласно закона и да Ви информираме. Вие се задължавате да предоставите данните, които са необходими за осъществяване на контакт, за издаване на документите по сделката и за доставка на поръчката. Вашият отказ води до невъзможност за изпълнение на поръчката. Записаната информация е предназначена за използване от оператора и се съобщава частично на куриерската компания, която доставя продуктите.

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Ние никога няма да продадем вашите лични данни.
Ние няма да прехвърляме или предоставяме тези данни на трети страни без вашето изрично съгласие, освен в случаите, когато това се изисква от приложимите закони или държавни контролни органи. (Напр. прокуратура, съд, полиция, данъчни органи и обработка на данни, разрешена от румънската държава или Съвета на Европа и др.)
Ние няма да прехвърляме лични данни на клиенти извън страната към държави от Европейския съюз без съгласие от тяхна страна.
РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
SC Euro Universal Maketing SRL не поема финансова, морална или каквато и да е отговорност след измамен достъп от неупълномощени лица, компютърни вируси или кибератаки на:

сървъри, компютри, устройства, които хостват вашите лични данни;
бази данни, принадлежащи на външни сътрудници, с които понякога трябва да си сътрудничим.
Ако забележим възникване на ситуация на измама или компютърна атака срещу електронните устройства на архивите, където вашите лични данните се съхраняват, съгласно закона ние ще уведомим Националния орган в рамките на максимум 72 часа от откриването на пробива в сигурността за надзор на обработката на лични данни, компетентният орган на румънската държава, упълномощен за управлението на такива инциденти.

Можем да разкрием вашите лични данни на субекти и/или лица, упълномощени от нас, участващи в предоставянето на продукти, включително при предоставянето на търговски съобщения.

Също така вашите лични данни могат да бъдат разкрити на трети страни, доставчици на бисквитки и подобни технологии, както е описано в Политиката за бисквитки. В тези ситуации вашите лични данни, събрани чрез бисквитки / подобни технологии, могат да бъдат прехвърлени на трети страни (т.е. извън Европейския съюз), които не са признати с подходящо ниво на защита.

ЦЕЛ ЗА ЛИЧНИ ПРАВА
Потребителите на този сайт трябва да знаят, че от 25 май 2018 г. събирането и обработването на лични данни ще се извършва в съответствие с новия Регламент на ЕС за защита на личните данни (2016/679) с пряко приложение в целия ЕС държави.< /p>

Всяко лице има право да възрази, при основателни причини, срещу обработването на личните му данни. Това право може да бъде отменено при определени ситуации, предвидени в закона. По този начин правото да се противопоставите на обработването на лични данни не може да бъде упражнено, ако обработването е задължително, както е предвидено в закона.

Съгласно закона вие имате признати следните права като субект на данни:

Правото на достъп - позволява на субекта на данните да получи от SC Euro Universal Maketing SRL потвърждение, че личните данни, отнасящи се до него или нея, се обработват или не и, ако е така, достъп до тези данни и друга полезна информация.

Право на коригиране на данни - можете да поискате от нас да променим вашите неправилни лични данни или, в зависимост от случая, да допълним данните, които са непълни.

Право на изтриване - можете да поискате изтриване на лични данни в следните ситуации:

те вече не са необходими за целите, за които сме ги събрали и обработваме;
вие сте оттеглили съгласието си за обработка на данни и ние не можем повече да обработваме ги на друго правно основание;
да данните се обработват против закона;
данните трябва да бъдат изтрити съгласно съответното законодателство.
Правото да оттеглите съгласието си за обработване, когато обработването се основава на съгласие, без това да засяга законосъобразността на извършеното до този момент обработване.

Право на възражение – по причини, свързани с конкретната ситуация, в която се намирате, когато обработването се основава на легитимен интерес, както и да възразите по всяко време срещу обработването на данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране.

Ограничение - при определени условия можете да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни.

Право на преносимост на данните - до степента, в която обработваме данни с автоматизирани средства, можете да поискате от нас, съгласно закона, да предоставим вашите данни в структуриран, често използван вид и който може да се чете автоматично. Ако поискате от нас да го направим, може да прехвърлим вашите данни на друг субект, ако е технически възможно.

Правото да подадете жалба до Националния надзорен орган за обработката на лични данни и правото да кандидатствате до компетентните съдилища.

ПРИЕМАНЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
При достъп и използване на уебсайта rulmentidevanzare.ro, вашите лични данни и всяка друга предоставена информация могат да бъдат обработвани и използвани от SC Euro Universal Maketing SRL във всякакви дейности и цели, свързани за маркетинг, телекомуникации, както и с цел постигане на легитимен интерес на търговското дружество, за създаване на бази данни и тяхното използване.

Също така, с достъпа и използването на сайта - Вие изразявате своето съгласие за получаване на обаждания, SMS или имейли за популяризиране на продуктите, предлагани от и/или през платформата rulmentidevanzare.ro. Ако не сте съгласни с условията за ползване на сайта и личните данни от SC Euro Universal Maketing SRL, имате право да спрете да използвате този сайт.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
В случай, че личните данните, които сте ни предоставили, се променят или ако разберете, че съхраняваме неправилни лични данни за вас, моля, свържете се с нас по имейл на eurouniversalmarketing@gmail.com.< /p>

Ние няма да носим отговорност за загуби, произтичащи от неправилно, неавтентични, недостатъчни или непълни лични данни, които ни предоставяте.

За повече информация вижте страницата с правилата за бисквитки - uri и страницата с правила и условия на тази платформа.

Rulmenți de vânzare използва БИСКВИТКИ

Като кликнете върху „Да, приемам“, вие се съгласявате с използването на бисквитки, инсталирани на сайта. Те се използват, за да ви дадат възможно най-доброто сърфиране.

Подробности