Οροι και Προϋποθέσεις

Last Updated On: Νοεμβρίου, 2022

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Societatea SC Euro Universal Maketing SRL, entitate juridică cu sediul in Valea Poienii, 17, Comănești, 605200, Bacău, Ρουμανία, cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J4/822/2018 și CUI RO39433433, în calitate de operator economic, dorește să vă informeze despre folosirea și acceptarea tuturor termenilor și προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Για να ενημερώνεστε σωστά για όλους τους όρους χρήσης αυτού του ιστότοπου, διαβάστε όλες τις πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτό ιστότοπος.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι ορίζουν τις προϋποθέσεις για τη χρήση του ιστότοπου rulmentidevanzare.ro από πιθανούς επισκέπτες ή πελάτες. Με την πρόσβαση και την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιγράφονται παρακάτω.

SC Euro Universal Maketing SRL έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή να ενημερώσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις στη διεύθυνση ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.

SC Euro Universal Maketing SRL δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασυνεχή και αδιάλειπτη χρήση του ιστότοπου. Ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα, ελαττώματα, ιοί ή άλλη επιβλαβή συμπεριφορά στον Ιστότοπο ή στους διακομιστές που τον καθιστούν μη διαθέσιμο. Μόνο η εταιρεία SC Euro Universal Maketing SRL μπορεί να λάβει όλα τα μέτρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη τέτοιων δυσάρεστων συμβάντων το συντομότερο δυνατό.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε άτομο. στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη, εάν διαπιστώσουμε μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή την αναποτελεσματικότητα των σχέσεων μεταξύ των μερών μέσω του ιστότοπου.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ

< strong>Πελάτης - μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο, μέσω οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας που διατίθεται από την Bearings Services Company (ηλεκτρονικό, τηλεφωνικό κ.λπ.) ή βάσει υπάρχουσας συμφωνίας χρήστη μεταξύ της εταιρείας και αυτής .

Χρήστης - οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο rulmentidevanzare.ro, υποβάλλοντας μια παραγγελία ή ζητώντας πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας, έχετε συμφωνήσει με τις ρήτρες του ιστότοπου στις ενότητες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και Πολιτική Απορρήτου.

Ιστότοπος > - διαδικτυακή εφαρμογή που φιλοξενείται στο rulmentidevanzare.ro με όλες τις σελίδες του.

Περιεχόμενο έχει τις ακόλουθες έννοιες:

 • όλες οι πληροφορίες στον ιστότοπο που μπορείτε να επισκεφτείτε , προβολή ή πρόσβαση με άλλον τρόπο μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • το περιεχόμενο οποιουδήποτε email που αποστέλλεται σε χρήστες/πελάτες από την Bearings Services με ηλεκτρονικά μέσα ή/και οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας.
 • < li> κάθε πληροφορία που κοινοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο από υπάλληλο ή συνεργάτη του SC Euro Universal Maketing SRL του χρήστη ή του πελάτη, σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία έχει καθορίσει ή όχι από αυτόν.
 • πληροφορίες που σχετίζονται με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή/και τις τιμές. χρεώνονται από την Bearings Services σε μια συγκεκριμένη περίοδο.
 • δεδομένα που σχετίζονται με την εταιρεία SC Euro Universal Maketing SRL ή άλλα τα προνομιακά του δεδομένα.

Παροχέας - ιστότοπος rulmentidevanzare.ro είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα του bf4fa0c500179c458484f4940 strong> /p>

Όροι και προϋποθέσεις - αυτή η συμφωνία χρήστη, η οποία καθορίζει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που πρέπει να συμμορφώνεται κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Χρήση του ιστότοπου rulmentidevanzare.ro συνεπάγεται ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο .

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της πλατφόρμας μας είναι νέα, στην αρχική συσκευασία του κατασκευαστή. Επίσης, μέχρι τη στιγμή της έκδοσης του τιμολογίου, που αντικαθιστά τη σύμβαση μεταξύ SC Euro Universal Maketing SRL και του πελάτη, τόσο η τιμή όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές δεν αντιπροσωπεύουν κανενός είδους συμβατική υποχρέωση και μπορούν να υποστούν αλλαγές, μόνο με την τηλεφωνική ειδοποίηση και την συμφωνία του πελάτη.</p >

Ο προμηθευτής απαλλάσσεται από την ευθύνη σχετικά με την εγγύηση ή μπορεί να ακυρωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Το προϊόν δεν αγοράστηκε από τον ιστότοπό μας rulmentidevanzare.ro
 • Το προϊόν δεν έχει εγκατασταθεί σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο / σέρβις, εξουσιοδοτημένο από τη RAR ή τον κατασκευαστή του οχήματος.
 • Το προϊόν απέτυχε λόγω λανθασμένης συναρμολόγησης ή μαζί με άλλα ελαττωματικά ή φθαρμένα εξαρτήματα.
 • Το προϊόν (το ρουλεμάν). ) επιλέχθηκε λανθασμένα ή χρησιμοποιήθηκε για άλλο σκοπό από αυτόν που αναφέρεται στον κατάλογο του κατασκευαστή.
 • Το προϊόν δεν αναγνωρίστηκε σωστά λόγω της παρουσίασης λανθασμένων δεδομένων από τον πελάτη ή δεν συγκρίθηκε κατά τη συναρμολόγηση με το ανταλλακτικό που πρόκειται να αντικατασταθεί.
 • Το προϊόν παρουσιάζει ίχνη κρούσεων, γρατσουνιές, κάμψεις, σκισίματα ή παραμορφώσεις.

Γενικοί όροι για την επιστροφή των αγορασμένων προϊόντων

 • Τα προϊόντα που θέλετε να επιστρέψετε πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε.
 • Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν βρίσκεται στην ίδια συσκευασία (κουτί) στην οποία παραλήφθηκαν.
 • Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν μαζί με όλα τα αξεσουάρ / δώρα που παραλήφθηκαν ανάλογα με την περίπτωση.
 • Αν αγοράσατε. πολλά προϊόντα με τον ίδιο κωδικό, επιστροφές γίνονται δεκτές για όλα τα προϊόντα μόνο εάν ένα από αυτά έχει αποσφραγιστεί και τα άλλα είναι άθικτα.
 • Η επιστροφή πρέπει να γίνει με όλες τις γνήσιες ετικέτες ανέπαφες, το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγύησης και όλα τα έγγραφα που έχουν παραδοθεί μαζί με το προϊόν.
 • Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές για προϊόντα που έχουν υποστεί μη εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις, εκείνα που παρουσιάζουν σημάδια φθοράς ή υπερβολικής χρήσης, γρατσουνιές, τσιπς, χτυπήματα, κραδασμούς, βαφές, σχέδια, σημάνσεις, επιγραφές , ίχνη τοποθέτησης (σωστό/λανθασμένο).

Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ταλαιπωρία, σας ζητάμε να ζητήσετε την προσφορά τιμής απευθείας από η ιστοσελίδα μας, για να εισάγετε σωστά τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς και την ποσότητα των προϊόντων ή επικοινωνήστε μαζί μας στον αριθμό τηλεφώνου +40742616335.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ / ΠΕΛΑΤΗ

Ο χρήστης / ο πελάτης έχει την υποχρέωση να παρέχει πραγματικές και σωστές πληροφορίες για το άτομό του, όταν αυτές οι πληροφορίες ζητούνται για την παραγγελία ή τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας. Εάν υποπτευόμαστε ότι αυτές οι πληροφορίες δεν είναι αληθινές, διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση αυτού του χρήστη σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Κανένας χρήστης και/ ή ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μια αυτόματη ή χειροκίνητη συσκευή για την παρακολούθηση των υλικών που διατίθενται στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε διακομιστές που ανήκουν ή ενοικιάζονται από την εταιρεία, η πρόσβαση από οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο χρήστη απαγορεύεται. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης απόπειρας ή/και πρόσβασης σε αυτούς τους διακομιστές, η πράξη συνιστά έγκλημα και τιμωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα ρουμανική νομοθεσία.

Πλήρης αστική και ποινική. Η ευθύνη για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται ή/και μεταδίδονται στο Διαδίκτυο από τον χρήστη, καθώς και για τις συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτών των δραστηριοτήτων, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Όλοι οι χρήστες και/ή πελάτες του ιστότοπου rulmentidevanzare.ro έχουν την υποχρέωση να μην παρέχουν ψευδείς ή εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα και το κόστος των προϊόντων ή τα χαρακτηριστικά τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ</h4 > < p style="text-align: justify;">Ο πάροχος κατέχει τα πλήρη και πλήρη δικαιώματα τίτλου και, ως εκ τούτου, όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Δεν επιτρέπεται η αναδιανομή, η πώληση, η αποσυμπίεση, η αποσυναρμολόγηση, η αντιγραφή του προϊόντος Λογισμικού σε μορφή που γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο. Το SC Euro Universal Maketing SRL δεν θα μεταβιβάσει τον τίτλο στο προϊόν Λογισμικού.

Όλα τα προϊόντα ή τα ενημερωτικά δεδομένα που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία του προμηθευτή, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ενημερώνει το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις προσφορές ή/και τη δομή του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση που προορίζεται για πελάτες/χρήστες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου rulmentidevanzare.ro, κατά περιεχόμενο που σημαίνει και εικόνες, κείμενα, γραφικά, συνδέσμους και οποιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, καθώς και γραφιστική, πηγαίος κώδικας και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα και πληροφορίες ανήκουν στο SC Euro Universal Maketing SRL

Αυτό οι πληροφορίες προστατεύονται σύμφωνα με τον Νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων αρ. 8/1996, Έκτακτη Κυβερνητική Διάταξη 123/2005 και ν. 329/2006, που αφορούν δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στο rulmentidevanzare.ro δεν επιτρέπεται να μεταδοθεί ή να αντιγραφεί με οποιαδήποτε μέθοδο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του ο νόμιμος εκπρόσωπος του προμηθευτή. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους όρους τιμωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου =" χρώμα: #0000ff;" href="../../../../" target="_blank" rel="noopener">rulmentidevanzare.ro είναι δωρεάν και προορίζονται να βοηθήσουν τους χρήστες ή/και τους πελάτες να βρουν τις απαραίτητες πληροφορίες με τον ευκολότερο και ταχύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καθενός.

Κανένας χρήστης ή/και πελάτης δεν αποκτά με τη χρήση, την περιήγηση και την πρόσβαση οποιουδήποτε ιστότοπου. δικαίωμα ή οποιαδήποτε άδεια χρήσης οποιασδήποτε από τις πληροφορίες στον ιστότοπο ή οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας στα προϊόντα που παραγγέλθηκαν από τον ιστότοπο.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. span style="color: #0000ff;">Πολιτική cookie και Πολιτική απορρήτου. Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eurouniversalmarketing@gmail.com

Το Rulmenți de vânzare χρησιμοποιεί COOKIES

Κάνοντας κλικ στο "Ναι, αποδέχομαι" αποδέχεστε τη χρήση των cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπο. Αυτά χρησιμοποιούνται για να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης.

Λεπτομέριες